والیبال، جوانان دختر، اردوی سیزدهم آماده سازی

تیم والیبال جوانان دختر در جمهوری آذربایجان اردو می زند

1395/03/04 - 09:57

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان دختر گفت: پانزدهمین اردوی آماده سازی این تیم به مدت هشت روز در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، س...