والیبال، جام کنفدراسیون مردان آسیا، انصراف قطر

آخرین وضعیت تیم ملی ب از زبان سرپرست

1395/07/07 - 10:15

سرپرست تیم ملی ب والیبال ایران آخرین وضعیت نماینده ایران در جام کنفدارسیون مردان آسیا و برنامه های این تیم در چند روز آینده را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، عل...

جام کنفدراسیون آسیا؛ قزاقستان جایگزین قطر شد

1395/06/13 - 11:50

رئیس رویدادهای بین المللی و رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: تیم ملی والیبال قزاقستان جایگزین قطر در جام کنفدراسیون مردان آسیا شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پنجم...