والیبال، جام کنفدراسیون آسیا، استاندارد سازی کف سالن

اعتراض به تایلندی ها موثر واقع شد

1395/07/04 - 16:15

اعتراض تیم های شرکت کننده در جام کنفدراسیون والیبال آسیا به میزبان این رقابت ها موثر واقع شد و بهینه سازی کفپوش سالن مسابقات پس از تمرین امروز تیم ایران آغاز شد. به گزارش روابط عم...