والیبال، جام کنفدراسیون آسیا، آمادگی حسمانی

آمادگی جسمانی، نقطه قوت تیم ایران

1395/07/07 - 10:10

برخی تیم های شرکت کننده در جام کنفدراسیون والیبال مردان آسیا در بازی های طولانی مدت دچار افت جسمانی می شوند، اما تیم ایران این مشکل را ندارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال...