والیبال، جام کنفدارسیون آسیا، سیچلو پرکار

جام کنفدراسیون آسیا؛ سیچلو همچنان پرکار

1395/07/05 - 11:18

مربی تیم ملی والیبال ایران که از بیست و نهم شهریورماه به جمع ملی پوشان ب ایران در تایلند پیوسته است، به صورت پرکار به تیم ملی ب ایران کمک می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وال...