والیبال، جام کنفدارسیون آسیا، جواد مهرگان

مهرگان: بازیکنان سطح بالایی در اختیار داریم

1395/07/04 - 12:29

مربی تیم ملی ب والیبال گفت: تیم ایران در جام کنفدراسیون مردان آسیا بازیکنان سطح بالایی در اختیار دارد و این بازیکنان توانایی خوبی دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جوا...