والیبال، جام واگنر، تیم ملی ایران

دعوت لهستان از ایران برای شرکت در جام واگنر

1396/10/30 - 10:16

تیم ملی والیبال ایران برای سومین بار به جام واگنر لهستان دعوت شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال «هوبرت جرزی واگنر» (Hubert Jerzy Wagner) لهستان از سال 2...