والیبال، جام قهرمانان بزرگ ، مساجدی

مساجدی: بازیکنان اصلی ایران شرایط بسیار خوبی دارندهر دو تیم عملکرد خوبی داشتند

1396/06/18 - 18:43

سرمربی ایرانی تیم باشگاهی جی تکت ژاپن گفت: ترکیب اصلی تیم ملی والیبال ایران شرایط بسیار خوبی دارند و در مسابقات تدارکاتی نیز کم نیاوردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اح...