والیبال، تیم نوجوانان پسر، اردوی ششم

اردوی ششم نوجوانان پسر سوم دیماه آغاز می شود

1395/10/02 - 13:21

ششمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از روز جمعه سوم دیماه آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان خود را برای حضور شایسته در ی...