والیبال، تیم ملی نوجوانان پسر، قهرمانی 2017 آسیا

مسیر دشوار وکیلی برای آماده سازی تیم ملی نوجوانان

1395/07/27 - 16:50

«محمد وکیلی» سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان برای آماده سازی تیم خود فرصت 9 ماهه دارد، اما این مربی مسیر دشواری برای رساندن دوباره شاگردان به قهرمانی آسیا پیش رو دارد. به گزارش رو...