والیبال، تیم ملی نوجوانان دختر، روز نخست اردوی برون مرزی

نگاهی به نخستین روز اردوی برون مرزی نوجوانان دختر

1395/10/08 - 13:55

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر در نخستین روز اردوی برون مرزی خود یک دیدار دوستانه و یک نوبت تمرین برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدارسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ا...