والیبال، تیم ملی نوجوانان، یازدهمین دوره قهرمانی آسیا

نوجوانان ایران در اندیشه کسب هفتمین قهرمانی متوالی در آسیا

1395/12/12 - 09:09

والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی در قاره کهن آسیا که شش عنوان آن از سال 2005 تا 2014 به صورت متوالی به دست آمده است، عنوان پرافتخارترین کشور رقابت های قهرمانی آسیا را در پروند...