والیبال، تیم ملی نوجوانان، اردوی هفتم

وکیلی 19 بازیکن را به اردوی هفتم نوجوانان دعوت کرد

1395/10/22 - 10:36

هفتمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از روز شنبه 25 دیماه با حضور 19 بازیکن آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان خود را ب...