والیبال، تیم ملی نوجوانان، اردوی ششم

افزایش هماهنگی تیمی اولویت اردوی ششم ملی پوشان نوجوان

1395/10/07 - 06:01

افزایش هماهنگی تیمی و گروهی مهمترین اولویت کاری برنامه تمرینات ششمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر است. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، تیم ملی والیبال نوجو...

اردوی ششم نوجوانان پسر سوم دیماه آغاز می شود

1395/10/02 - 13:21

ششمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از روز جمعه سوم دیماه آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان خود را برای حضور شایسته در ی...