والیبال، تیم ملی بانوان، اردوی نخست آماده ساز ی

تغییر در برنامه اردوی تیم ملی بانوان

1397/01/22 - 15:45

نخستین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران از 25 فروردین ماه در یک گروه شروع می شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین اردوی آماده س...