والیبال، تیم ملی، روند انتخاب سرمربی

افشاردوست: هدف های بزرگ برنامه ریزی با دقت خاص می طلبدچهار جلسه برای بررسی عملکرد تیم ملی برگزار می کنیم/ در هیئت رئیسه تصمیم گیری می کنیم

1395/08/09 - 13:40

دبیرکل فدراسیون والیبال به روند بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در سال 2016 و انتخاب سرمربی برای سال 2017 اشاره کرد و گفت: والیبال ایران اهداف بزرگی پیش رو دارد و رسیدن به آنها نیازمن...