والیبال، تیم ملی، دیدار تدارکاتی

تدابیر امنیتی شدید فرانسوی ها برای دیدار های دوستانه با ایران

1395/02/21 - 23:22

مسئولین امنیتی شهر تورکوئینگ فرانسه وعده دادند که دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در امنیت کامل برگزار شود و برای رسیدن به این هدف تدابیر امنیتی این شهر را افزایش ...