والیبال، تیم ملی، اردوی فرانسه، امیر غفور

غفور: شرایط دیدار تدارکاتی با فرانسه به بازی های رسمی نزدیک است

1395/02/24 - 17:40

پشت خط زن تیم ملی والیبال گفت: شرایط دیدار تدارکاتی ایران و فرانسه به بازی های رسمی والیبال نزدیک است و این موضوع برای شناسائی نقاط ضعف و قدرت بازیکنان با اهمیت است. به گزارش رواب...