والیبال، تیم جوانان دختر، گزارش اردوی دوازدهم

دو دیدار تدارکاتی و 12 جلسه تمرین در اردوی دوازدهم جوانان دختر

1395/02/27 - 11:37

دوازدهمین اردوی آمادگی تیم والیبال جوانان دختر که از یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در اصفهان آغاز شده است، فردا دوشنبه بعد از 12 جلسه تمرین و برگزاری دو دیدار تدارکاتی به پایان می رسد. ب...