والیبال، توپ بزرگ، نخستین بار در ایران

استارت BIG BALL در ایران

1395/11/04 - 16:25

مسابقه والیبال با توپ بزرگ برای نخستین بار در ایران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس هماهنگی های به عمل آماده در همایش شهرداری ها برای نخستین بار در ا...