والیبال، تفکیک داوران ساحلی و سالنی

ابلاغ رسمی تفکیک داوران سالنی و ساحلی

1395/09/03 - 11:28

فدراسیون والیبال در بخشنامه ای به هیات های استانی ضرورت تفکیک داوران سالنی و ساحلی را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تفکیک حوزه کاری و فعالیت داوران والیبال سال...