والیبال، تسلیت درگذشت پیامبر اکرم

مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب

1395/09/07 - 16:54

مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و...