والیبال، تسلیت به جلایر

تسلیت به عباس جلایر

1395/11/12 - 23:03

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم آقای عباس جلایر در داغ از دست دادن برادر خود (سرهنگ بازنشسته محمد جلایر) به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی اين مصيبت وارده را ...