والیبال، تسلیت ، مجید عباسخواه

تسلیت به مجید عباسخواه

1396/04/17 - 23:39

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم مجید عباسخواه در داغ از دست دادن برادر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانواده وی تسليت گفت که م...