والیبال، تسلیت ، حبیب فروزنده

تسلیت به حبیب فروزنده

1396/01/22 - 18:52

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم حبیب فروزنده در داغ از دست دادن همسر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانواده وی تسليت گفت که متن آ...