والیبال، تسلیت، نجاتی

تسلیت به محمد حسین نجاتی

1396/04/04 - 09:02

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم محمد حسین نجاتی در داغ از دست دادن برادر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانواده وی تسليت گفت که...