والیبال، تسلیت، فوت پدر فریبا صادقی

تسلیت به فریبا صادقی

1395/12/04 - 11:45

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم خانم فریبا صادقی در داغ از دست دادن پدر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانواده وی تسليت گفت که ...