والیبال، تسلیت، فریبا سلیمانی

تسلیت به فریبا سلیمانی

1396/10/23 - 09:10

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم فریبا سلیمانی مربی بین المللی والیبال در داغ از دست دادن پدر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خان...