والیبال، تبریک 22 بهمن

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود

1395/11/21 - 17:34

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود یاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یار و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود 22 بهمن سرآغاز طلو...