والیبال، بانوان ، قهرمانی کشور امیدها

آغاز مسابقات قهرمانی کشور امیدهای بانوان

1395/05/17 - 13:52

مسابقات والیبال قهرمانی کشور امیدهای بانوان از روز جمعه 15 مردادماه در سه منطقه آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید بانوان با...