والیبال، بانوان، کعبی زاده، مسئولیت تیم ملی

کعبی زاده: مسئولیت فنی تیم ملی بانوان با جواد مهرگان است

1397/01/14 - 19:49

نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: مسئولیت فنی تیم ملی بانوان ایران برای حضور شایسته در جام کنفدراسیون زنان آسیا با جواد مهرگان است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، صدیقه کع...