والیبال، بانوان، نشست نواب رئیس

معاونین وزیر ورزش میهمانان ویژه نشست نواب رئیس بانوان

1396/11/27 - 09:29

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و معاون امور بانوان وزیر ورزش و جوانان میهمانان ویژه نشست نواب رئیس بانوان هیات های استانی فدراسیون والیبال هستند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وا...

12 تیرماه، گردهمایی نواب رئیس بانوان

1396/04/10 - 11:38

نشست نواب رئیس بانوان هیات های استانی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 12 تیرماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدارسیون والیبال، نشست نواب رئیس بانوان هیات های استانی فدراسیون وا...