والیبال، بانوان، قهرمانی کشور امیدها

نتایج سومین روز مسابقات امید بانوان

1395/05/17 - 22:52

سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی کشور امیدهای بانوان با 11 مسابقه در سه منطقه پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید بانوان ب...