والیبال، بانوان، تیم ملی، اردوی اسلوونی

تیم ملی والیبال بانوان ایران در کانون توجه رسانه های اسلوونیملی پوشان ایران تیم ملی ب زنان اسلوونی نیز شکست دادند

1395/05/13 - 09:12

تیم ملی والیبال بانوان ایران که در اردوی برون مرزی اسلوونی است در کانون توجه رسانه های این کشور قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال بانوان ایران...