والیبال، بانوان، استقبال رسانه های مالدیو از تیم ملی والیبال بانوان

استقبال رسانه های مالدیو از تیم ملی والیبال بانوان

1395/11/06 - 17:26

تیم ملی والیبال بانوان ایران در میان استقبال رسانه های مالدیو وارد فرودگاه ماله پایتخت کشور مالدیو شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال انتخابی زنان جهان د...