والیبال، باشگاه های آسیا، امرسون

امرسون: والیبال ایران فراتر از آسیاست

1396/04/13 - 10:17

بازیکن اروپایی تیم تویودای ژاپن گفت: والیبال ایران فراتر از قاره آسیاست و از بازیکنان عالی بهره می برد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های...