والیبال، انتخابی زنان جهان، سونگساک

سونگساک: ویدیو چک برای ارزیابی داوران نیست

1396/07/03 - 10:41

رئیس کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا گفت: سیستم ویدیو چک برای ارزیابی داوران نیست و امتیازبندی و ارزیابی داوران روش خاص خود را دارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ...