والیبال، انتخابات هیات ها، آذربایجان شرقی

فرج الهی در سمت خود ابقا شد

1396/08/13 - 15:06

«فرج اله فرج الهی» با کسب اکثریت آرای مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی به مدت چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مجمع انتخ...