والیبال، انتخابات ، پیمان اکبری

اکبری: والیبال نیاز به نیروی جوان و با انگیزه دارد

1396/10/16 - 14:01

مربی بین المللی و کارشناس والیبال با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید از کمیته ها و سازمان های فدراسیون انتظار تلاش و برنامه ریزی بهتر وجود دارد، گفت: طبیعی است که در این مسیر باید ا...