والیبال، انتحابی زنان جهان، حریفان ایران در منطقه آسیایی مرکزی

تیم ملی والیبال بانوان حریفان انتخابی جهان خود را شناخت

1395/10/19 - 13:32

تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی به مصاف تیم های هند، نپال و مالدیو می رود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هجدهمین دوره مسا...