والیبال، امیدهای کشور، نتایج روز دوم

نتایج دومین روز مسابقات امیدهای کشور

1395/04/23 - 11:10

دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دسته یک تا سه کشور روز گذشته (سه شنبه) با هفت دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دست...