والیبال، امیدهای کشور، دسته یک امید، دسته دو و سه امید، کشوری

میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی امیدهای کشور مشخص شد

1395/03/11 - 10:20

سازمان لیگ فدراسیون والیبال میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی امیدهای دسته یک تا سه کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دسته یک،...