والیبال، امیدهای آسیا، سفر داورزنی به اردبیل

داورزنی، ضیایی و درخشنده راهی اردبیل می شوند

1395/08/25 - 12:03

دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال به همراه دکتر احمد ضیایی نایب رئیس فدراسیون والیبال و سعید درخشنده رئیس رویدادهای بین المللی برای بازدید نهایی از امکانات شهر اردبیل در م...