والیبال، المپیک، مومنی مقدم

مومنی مقدم: ملی پوشان ایران تا کنون جو سنگین المپیک را تجربه نکرده بودند

1395/05/28 - 15:52

کارشناس و مربی والیبال گفت: المپیک میدان بسیار سختی است که تا کنون بازیکنان والیبال ایران تجربه نکرده بودند و طبیعی است که نتوانند از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند. به گزارش روا...