والیبال، المپیک، سرمربی تیم ملی ب

شهنازی: والیبال ایران حقانیت خود را ثابت کرد

1395/05/25 - 13:50

سرمربی تیم ملی ب والیبال ایران گفت: به رغم اینکه تیم های شرکت کننده در بازی های المپیک با شرایط متفاوتی نسبت به لیگ جهانی در این بازی ها شرکت کردند، اما والیبال ایران توانایی و حقا...