والیبال، استعدایابی، نشست دوازدهم روسای استعدادیابی، داورزنی

داورزنی: استعدادیابی درست رمز موفقیت آینده والیبال استهدف از ایجاد آکادمی ها، فعالیت اقتصادی یک گروه خاص نیست

1395/06/16 - 13:41

رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری هدف والیبال ایران در آینده که قرار گرفتند در بین چهار تیم برتر جهان است، گفت: استعدادیابی درست رمز موفقیت این رشته ورزشی در آینده و رسیدن به اهداف ...