والیبال، استعداد یابی

بررسی آخرین تحولات استعدادیابی در والیبال

1395/11/08 - 11:01

دوازدهمین جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی روسای استعدادیابی سراسر کشور در مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوازدهمین جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی روسای استعدا...