والیبال، استعدادیابی، گردهمایی روسای استعدادیابی

گردهمایی روسای استعدادیابی در مشهد

1395/11/02 - 11:36

دوازدهمین جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی روسای استعدادیابی سراسر کشور در مشهد برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوازدهمین جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی روسای اس...