والیبال، استعدادیابی، پایان مرحله نهایی در 10 استان

پایان مرحله نهایی استعدادیابی پسران

1395/12/22 - 16:05

مرحله نهایی استعدادیابی والیبال در بین پسران متولد سال های 1379 و 1381 که از 27 بهمن ماه در فریدون کنار آغاز شده بود، امروز (یکشنبه) پس از حضور نمایندگان 27 استان در هشت منطقه استع...

مرحله نهایی استعدادیابی در 10 استان به پایان رسید

1395/12/09 - 10:32

مرحله نهایی استعدادیابی والیبال در بین پسران متولد سال های 1379 و 1381 در 10 استان کشور به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، طرح بزرگ استعدادیابی والیبال جمهوری...