والیبال، استعدادیابی، نشست روسای استانی

نشست روسای استعدادیابی سراسر کشور در تهران

1395/06/14 - 13:48

دوزادهمین جلسه سراسری روسای استعدادیابی مردان و زنان سراسر کشور روز سه شنبه در تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوازدهمین جلسه سراسری روسای استعدادیابی ...